MENU

60 - 69 inch 4K UHD

Search For:
 • TCL 65
  Name: TCL 65" 4K UHD Smart TV
  Code: 65P4US
  Price:
  NZ$ 1,899.00
  NZ$ 1,499.00
 • Panasonic 65
  Name: Panasonic 65" 4K UHD LED Smart TV Dual Tuner
  Code: TH65GX850Z
  Price:
  NZ$ 2,399.00
 • 65
  Name: 65" LG Super UHD 4K TV
  Code: 65SM8100PVA
  Price:
  NZ$ 2,499.00
 • Samsung 65
  Name: Samsung 65" 4K QLED Smart TV Dual Tuner
  Code: QA65Q60RASXNZ
  Price:
  NZ$ 2,499.00
 • Panasonic 65
  Name: Panasonic 65" 4K UHD LED Smart TV Dual Tuner
  Code: TH65FX600Z
  Price:
  NZ$ 2,999.00
 • Samsung 65
  Name: Samsung 65" 4K QLED Smart TV Dual Tuner
  Description: **Includes $500 1OO% Gift Card** Valid until 01 April
  Code: QA65Q90RASXNZ
  Price:
  NZ$ 4,994.00
  NZ$ 4,188.00
 • Panasonic 65in 4K Ultra HD OLED TV
  Name: Panasonic 65in 4K Ultra HD OLED TV
  Code: TH65FZ950U
  Price:
  NZ$ 4,499.00
 • Samsung 65
  Name: Samsung 65" 4K QLED Smart TV Dual Tuner
  Description: **Includes $300 1OO% Gift Card** Valid until 01 April
  Code: QA65Q80RASXNZ
  Price:
  NZ$ 5,999.99